ยินดีต้อนรับสู่เวปไซท์ สมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ - 119 ปี โรงเรียนวัดสระเกศ 1 เมษายน 2559