ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
หน้าหลัก > รายชื่อสมาชิก > ข้อมูลส่วนตัว > นายประสงค์ คงเคารพธรรม
 
ชื่อ นายประสงค์ คงเคารพธรรม
จบการศึกษาจาก - รุ่นปีการศึกษา 76
อายุ 56
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์บ้าน -
โทรศัพท์มือถือ 0892034081
อาชีพ รับราชการ
เข้าศึกษาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
จบมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐
การศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การทำงาน : ข้าราชการ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อน
เพื่อนทั้งหมด (0) คน
คุณมี 0 คน ร้องของเป็นเพื่อน