ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ พ.ศ. 2555 – 2557
นายศิวศักดิ์ พรหมบุตร นายศิวศักดิ์ พรหมบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ และประชาสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา
อายุ 45 ปี เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ.4-ม.ศ.5 ปีการ ศึกษา 2523 (รุ่น 83) จากนั้นไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ และปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรการจัดการงานสาธารณะ รุ่น 7

ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย และ การตลาด ที่โรงแรมเมโทรพอยท์ กรุงเทพ
 
Back