ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter

 

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ พ.ศ. 2553 - 2555 มอบหน้าที่
และเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ พ.ศ. 2555 - 2557 รับหน้าที่ใน
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ สมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ
จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อสร้างสรรค์สมาคมของเราให้คงอยู่ และก้าวหน้าต่อไป

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ พ.ศ. 2553 - 2555 มอบหน้าที่

และเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ พ.ศ. 2555 - 2557 รับหน้าที่

ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ สมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ

จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

เพื่อสร้างสรรค์สมาคมของเราให้คงอยู่ และก้าวหน้าต่อไป