ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสมุดอาคารพงษ์พวง และบุตรอุทิศ ชั้น 2

โรงเรียนวัดสระเกศ

จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างสรรค์สมาคมของเราให้คงอยู่ และก้าวหน้าต่อไป