ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter

ขอเชิญสมาชิกประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม

นักเรียนเก่าวัดสระเกศ ครั้งที่ 1/2557

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ

             จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อสร้างสรรค์สมาคมของเราให้คงอยู่ และก้าวหน้าต่อไป