ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2556
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องสมุดอาคารพงษ์พวง และบุตรอุทิศ ชั้น 2 โรงเรียนวัดสระเกศ
จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อสร้างสรรค์สมาคมของเราให้คงอยู่ และก้าวหน้าต่อไป

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2556

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสมุดอาคารพงษ์พวง และบุตรอุทิศ ชั้น 2 โรงเรียนวัดสระเกศ

จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อ

สร้างสรรค์สมาคมของเราให้คงอยู่ และก้าวหน้าต่อไป