ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ พ.ศ. 2562 – 2564
นางสาวพิลัยพร ดอกมะขาม นางสาวพิลัยพร ดอกมะขาม
ตำแหน่ง : กรรมการ และผู้ช่วยผู้พัฒนาวิชาการ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์
  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารและการจัดการศึกษา
  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ


ประวัติการทำงาน
- พศ.2555-ปัจจุบัน
  ครูโรงเรียนวัดสระเกศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
Back