ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ พ.ศ. 2562 – 2564
นายณัฐพล ศศิภาฉัตรคุปต์ นายณัฐพล ศศิภาฉัตรคุปต์
ตำแหน่ง : กรรมการ และผู้ประสานงาน

ประวัติการศึกษา
- ป.1 โรงเรียนแม้นศรีวิทยาลัย
- ป.2 - ป.4 โรงเรียนวัดดิสานุการาม
- ป.5 - ป.7 โรงเรียนพลับพลาชัย
- มศ.1 - มศ.5 โรงเรียนวัดสระเกศ
- ปริญญาตรี วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วท.บ.)


ประวัติการทำงาน
- AIA
- CUL
- Seagate Technology
- KWE
 
Back