ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ พ.ศ. 2562 – 2564
นายนิยม นุชเสถียร นายนิยม นุชเสถียร
ตำแหน่ง : อุปนายก คนที่ 1 ฝ่ายกิจกรรม

ประวัติการศึกษา
- มัธยม โรงเรียนวัดสระเกศ
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต


ประวัติการทำงาน
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (37 ปี 8 เดือน 12 วัน)
  ส่วนการควบคุมปริวรรถ
  ส่วนวิเคราะห์การต่างประเทศ
  คณะทำงานจัดการประชุม สภาผู้ว่าการธนาคารโลก
  สำนักผู้ว่าการ
  สายกำกับสถาบันการเงิน
 
Back