ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ พ.ศ. 2562 – 2564
นายวัลลภ สิริเวชพันธุ์ นายวัลลภ สิริเวชพันธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการ และนายทะเบียน

ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดสระเกศ
- ปริญญตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประวัติการทำงาน
- ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไซเทค (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการเขต บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด
- ผู้จัดการโครงการ บริษัท ธนกร เมตัลเวิร์ค โปรดิวเซอร์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรเพชร รีสอร์ท จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวด์ มีเดีย จำกัด
- ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงาน เมืองทองนิติ
 
Back