ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ พ.ศ. 2562 – 2564
นายศิวศักดิ์ พรหมบุตร นายศิวศักดิ์ พรหมบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ และผู้ช่วยผู้จัดกีฬาและนันทนาการ

ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ.4-ม.ศ.5 ปีการ ศึกษา 2523 (รุ่น 83) 
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรการจัดการงานสาธารณะ รุ่น 7


ประวัติการทำงาน
- ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และ การตลาด 
  โรงแรมเมซัมเมอร์ ทรีกรุงเทพ
 
Back