ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ พ.ศ. 2562 – 2564
นายไชยา ศิลปวิลาวัณย์ นายไชยา ศิลปวิลาวัณย์
ตำแหน่ง : กรรมการ และผู้จัดหารายได้

ประวัติการศึกษา
ประถม        โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
มัธยมต้น     โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
มัธยมปลาย โรงเรียนวัดสระเกศ
อุดมศึกษา   บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยามประวัติการทำงาน
2533-2536     เจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.แสนสิริ (บ.ชนชัย)
2537-2538     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีการเงินบ.สยามกลกาล จก.
2538-2561     บริษัท สิวะดล จำกัด (ในเครือ Sharp)
                      สมุห์บัญชี
                      ผู้จัดการอาคาร
                      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี และการเงิน
                      ผู้จัดการทั่วๆป
                      ผู้อำนวยการบริหาร
                      ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ
                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2562-ปัจจุบัน เจ้าของธุรกิจ The Land Agent 4.0
                      ธุรกิจตัวแทนนายหน้า อสังหาริมทรัพย์
 
Back