ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
ชื่อ พล.ท.เดชา เหมกระศรี
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
รหัสนักศึกษา ปีการศึกษา 2512

วันเกิด    28 ธันวาคม 2498

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คู่สมรส นางปาณิสรา เหมกระศรี

            ระดับ 7 ฝ่ายจัดการโครงการระบบจำหน่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุตร  - นายนฤเดช เหมกระศรี

         กำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         คณะวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน(ภาคภาษาอังกฤษ)ชั้นปีที่ 3

       - นางสาวภาวีดา เหมกระศรี

         กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีวิทยา

การศึกษา - โรงเรียนวัดสระเกศ (ม.ศ.3) ปีการศึกษา 2512 (รุ่น 72)

            - โรงเรียนทหาร รร.นนส.ทบ. รุ่น 5 รร.ป.ศป.

            - ครุศาสตร์บัณฑิต วค.จันทรเกษม

            - รร.สบ.สบ.ทบ (ชั้นนายร้อย)

            - รร.สบ.สบ.ทบ (ชั้นนายพัน)

            - รร.สธ.ทร. รุ่นที่ 53

            - ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต

เครื่องราชฯ และเหรียญราชการพิศษ

                พ.ศ. 2525              เหรียญพิทักษ์เสรีชน

                พ.ศ. 2528              เหรียญพิทักษ์ชายแดน

                พ.ศ. 2529                              จ.ม.

                พ.ศ. 2531                              จ.ช.

                พ.ศ. 2534                              ต.ม.

                พ.ศ. 2540                              ท.ม.

                พ.ศ. 2545                              ท.ช.

                พ.ศ. 2548                              ป.ม.

ตำแหน่งทางการกีฬา - เลขาธิการสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                         - รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเชียน (ACA)

                         - รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC) รับผิดชอบจักรยานเสือ                                ภูเขา

                         - ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมาธิการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ วุฒิสภา เมื่อวันที่                             8 พฤษภาคม 2551

Back