ลงชื่อเข้าใช้
Password
Register
>> ลืมรหัสผ่าน <<


Calendar
webboard
Contact
Download
     Facebook  Twitter
ชื่อ พล.อ.เต็ม หอมเศรษฐี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
รหัสนักศึกษา -

เกิดวันที่ 3 มีนาคม 2455 จ.พระนครศรีอยุธยา

ครอบคัว
เป็นบุตร นายยอด - นางปาน หอมเศรษฐี สมรสกับคุณหญิงสวงสุดา หอมเศรษฐี มีบุตร ธิดา รวม 6 คน
1. นาวาอากาศเอก กำธร หอมเศรษฐี
2. พันเอก ศรเทพ หอมเศรษฐี
3. พลโท ทวนทอง หอมเศรษฐี
4. ร้อยโท สันติ หอมเศรษฐี
5. นางอัจฉราวดี โปษยะนันท์
6. รองศาสตราจารย์ อรุณีประภา หอมเศรษฐี

ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2550 รวมสิริอายุได้ 95 ปี

การศึกษา
โรงเรียนวัดสระเกศ
โรงเรียนสวนกุหลาบ
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การปฏิบัติหน้าที่
เป็นหัวหน้ากองร้อย น.ร.นายร้อย จปร.
เป็น ผบ.หมวดรถถัง 76 ร.พัน 7
เป็น เสธ.ร้อย 1 โรงเรียนนายร้อย จปร.
เป็น เสธ.ร.21 จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็น หน.แผนกเตรียมการ กรมการรักษาดินแดน
เป็น เสธ.กรมการรักษาดินแดน
เป็นรองเจ้ากรมการรักษาดินแดน
เป็น ผบ.มทบ. 6 จังหวัดอุบลราชธานี
เป็น ผบ.มทบ. 5 จังหวัดนครราชศรีธรรมราช
เป็นเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
เป็นปลัดบัญชีกองทัพบก
เป็นรองเสนาธิการทหารบก
เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

การปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
- ร่วมเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ 24 มิถุนายน 2475
- เป็นผู้อำนวยการปราบปรามโจร จีนคอมมิวนิสต์ภาคใต้
- ปฏิบัติงาน กอ.รมน. และ ศปก.ทบ.
- เป็นนายกสมาคมกรีฑา, ยิมนาสติก, ยูโด, มวยปล้ำ, เทเบิลเทนนิส ฯลฯ
- เป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
- เป็นมนตรีซีเกมส์
- เป็นประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
- เป็นนายกสมาคมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
- เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าวักสระเกศ

Back